Borangic.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra in acestea modificarile speficate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care Borangic.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigarii pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de prelucrare a datelor. Datele Dumneavoastra pot fi oricand sterse urmand instructiunile din document.

Termeni si Conditii

1. ELEMENTE DEFINITORII
Termenii sicondiţiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii prin Borangic.ro catre Cumpărător şi potfi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Următorii termeni vor însemna:
Cumpărător -persoană juridică, persoană fizică sau alta entitate juridică ce emite oComanda.
Vânzător -Borangic.ro prin SC Niculescu SRL, cu sediul in Stoenesti judetul, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J38/ 803/ 2003, CIFR157767847.
Bunuri şi Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele siserviciile mentionate in Comandă, care urmeaza a fi furnizate de catreVanzator, Cumparatorului.
Comandă -un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre Vanzator siCumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciilesi Cumparatorul este de acord sa primească aceste Bunuri si Servicii si sa facăplata acestora.
Contract -o Comanda confirmata de catre Vanzator.
Drepturi de proprietate Intelectuala (în cele ce urmează DPI) -toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi innatură de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturide model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domeniipentru oricare din cele de mai sus.
Specificaţii - toate specificaţiile si/sau descrierile Bunurilorşi Serviciilor asa cum sunt precizate in Comandă.
 
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansareaunei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul Borangic.ro, Cumpărătoruleste de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin careVânzătorul îşi derulează operaţiunile.
Termenii si conditiile generale devanzare vor sta la baza tranzacţiei definite prin Comandă dintre cumpărător şiVânzător.
 
3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
a. Vânzătorulîşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale si tehnice pentru a atingerezultatul stipulat in Comandă şi va livra Bunurile şi Serviciile careîndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului;
b. Informaţiile prezentate pesite-urile vânzătorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catreVânzător, fără o anunţare prealabilă. De asemenea, din considerente legate despaţiu si coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incompleteînsa vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante,pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost proiectat.
c. Comunicarea cu magazinul - sepoate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produsesau comunicarea prin adresele menţionate la sectiunea "contact". Vorfi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau unlimbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informatiile primitefara a fi nevoit sa aduca justificări pentru aceasta.
 
4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorulpoate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin deonorarea comenzii, nefiind necesar acordul Cumpărătorului .Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toateobligațiile contractuale.
 
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SIINDUSTRIALA (DPI)
Cumpărătorulînțelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terțe părtisau va face publice prin orice formă, nici una dintre informările primite de laVanzator.
De asemenea, numele site-ului,conținutul precum si însemnele grafice sunt proprietatea Vânzătorului și nu potfi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.
 
6. CONFIDENȚIALITATE - PUBLICITATE
Informațiile deorice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne inproprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executareacontractului si pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătoruluisi dupa obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care leprimeste.
Nici o declaratie publică,promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terțe partinu va fi facuta de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământulprealabil scris al Vanzatorului.
Datele clienților nu pot fifolosite, și nici furnizate altor părți.
Prin transmiterea de informații saumateriale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului accesnerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce,afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații.Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interespropriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-atitrimis prin intermediul site-ului Borangic.ro.Vânzătorul nu va constitui subiect de obligații referitoare laconfidențialitatea informațiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevedealte specificări in acest sens.
Conform condițiilor legale privindprotecția datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvălui fărăautorizare nici o informatie cu caracter confidențial referitoare laCumpărator. Pe baza consimțământului expres si neechivoc si numai in limitelelegislației în vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor d-voastră prinoferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informațiicătre terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori deservicii, agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniulasigurarilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru, altecompanii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata aproduselor si serviciilor noastre).
In cazul utilizatorilor careopteaza pentru plata online printr-un card de credit / debit, procesareadatelor de card se face pe serverele EuPlatesc.ro, iar www.Borangic.ro operat de SC Niculescu SRL nu solicita date despre card-ul dvs. Vomstoca, ulterior tranzactiei, datele de identificare a tranzactiei furnizate debanca. Mentionam de asemenea ca nici un reprezentant al www.Borangic.ro operat de SC Niculescu SRL nuva solicita prin nici o metoda datele dvs. bancare cum ar fi numar card, pin,cvv2, data expirarii etc. Daca primiti o astfel de solicitare contactati-ne deurgenta sau adresati-va bancii dvs. pt. a semnala acest solicitare. Pentru osecuritate suplimentara a tranzactiei procesatorul nostru decard-uri, EuPlatesc, pune la dispozitie optiunea 3D Secure sau,dupa caz, MastercardSecure Code.
 
7. TERMENE PENALITATI
În cazul incare nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii,Vânzătorul este obligat sa anunte Cumpărătorul de termenul estimat definalizare a livrarii. 
În cazul in care Cumpărătorulîntârzie din vina sa plata mărfurilor in termenul prevazut in factura emisă deVânzător, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorată.
În cazul in care Vânzătorulprimește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se vastabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrându-se in termen de5 zile lucrătoare.
 
8. FACTURARE - PLATI
Prețul șimodalitatea de plata sunt specificate in Comandă. Vânzătorul va emite cătreCumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatiaCumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturiiconform cu legislația în vigoare.
 
9. RISCURI SI RESPONSABILITATI
a. Livrare
Vânzătorul seobligă să expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat rapid sau prinpoștă către Cumpărător în funcție de opțiunea acestuia din urmă. Vânzătorulpoate refuza livrarea Bunurilor și Serviciilor printr-un curier ales deCumpărător dar este obligat să anunțe Cumpărătorul motivele care au dus laaceastă decizie. 
b. Transport - Ambalare
În afară de cazul în care esteagreat de Vânzător si Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurilesi responsabilitațile asociate cu Bunurile și Serviciile in momentul predăriiacestora către societatea de curierat, către poștă sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalareacorespunzătoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmitereadocumentelor insoțitoare.
Vânzătorul va efectua livrareBunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.
 
10. ACCEPTARE
Acceptarea vafi făcuta atunci când Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristiciletehnice menționate in Comanda. În cazul in care Cumpărătorul descopera caProdusele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilortehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.
Vanzatorul își rezerva dreptul de anu accepta comenzile care au datele solicitate in comanda eronate sauincomplete. 
 
11. RETURNAREA
 
Daca nu sunteti multumit deprodusele achizitionate de pe site-ul www.borangic.ro,le puteti returna si noi va vom inapoia contravaloarea comenzii dumneavoastra.Legislatia romana prevede: Consumatorulare dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, farapenalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile lucratoare de laprimirea produsului. Astfel clientii SC Niculescu SRL pot returnaprodusele in ambalajul original si in aceeasi conditie in care au fostreceptionte, in termen de 14 zile lucratoare de la primirea produselor fara penalitatisi fara invocarea unui alt motiv.
Mentionam faptul ca nu se acceptapentru returnare produse precum:
- produse care nu au fostcomercializate de SC Niculescu SRL;
- produse care prezintasemne de utilizare;
- produse fara ambalaj original;
- produse sau loturi de produseimportate special;
Costul de returnarea al produselorva fi suportat de client, folosind orice serviciu de transport dorit, cumentiunea ca serviciul de transport ales sa aiba confirmare de primire. SC Niculescu SRL va inapoia contravaloarea produselor returnate careindeplinesc conditiile mentionate anterior, in cel mult 30 de zile de la dataprimirii produselor returnate de la client (data de livrare a curierului).Mentionam faptul ca suma returnata nu include costurile de transport tur -retur, acestea cazand exclusiv in sarcina clientului.
“Clienti” sau “consumatori” suntDOAR PERSOANELE FIZICE. Clientii cu personalitate juridica nu au dreptul sareturneze produsele, legislatia in domeniu referindu-se doar la persoanelefizice. Daca doriti detalii suplimentare va rugam sa ne contactati folosind unadintre modalitatile din pagina de Contact.
Produsele cu lipsa de conformitate:
Produsele ale caror caracteristicinu corespund cu specificatiile tehnice afisate si mentionate pe site-ul www.Borangic.ro pot fi returnatedupa notificarea  SC Niculescu SRL. In acest caz clientul poateopta fie pentru inlocuirea produsului cu un alt produs conform sau fie pentrureturnarea contravalorii produsului si a cheltuielilor de expeditie. Lipsa deconformitate nu se refera la viciile de fabricatie.
Produsele primite defecte (D.O.A. –dead on arrival):
Produsele achizitionate care suntnefunctionale sau prezinta vicii de fabricatie vor fi inlocuite cu un produsfunctional cu conditia notificarii in termen de 48 de ore de la primireaprodusului. In cazul in care produsul nu mai este disponibil clientul poateopta fie pentru inlocuirea produsului cu unul similar la alegerea sa, fiepentru returnarea contravalorii acestuia.
In aceasta situatie cheltuielile detransport vor fi suportate integral de catre SC Niculescu SRL.Mentionam faptul ca daca notificarea se va face ulterior termenului mentionatanterior de 48 de ore, produsele fac obiectul conditiilor generale de garantie.
 
12. GARANȚII
Toate produselecomercializate de catre site-ul www.Borangic.ro beneficiazade condiții de garanție conforme legislației in vigoare si politicilorcomerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale siprovin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
Costul de expediere al produselorcatre SC Niculescu SRL in vederea solutionarii problemelor legate degarantie va fi suportat exclusiv de client, folosind orice serviciu detransport dorit, cu mentiunea ca serviciul de transport ales sa aiba confirmarede primire.
Costul de expediere al produselorcare au beneficiat de garantie de la SC Niculescu SRL la client va fisuportat de SC Niculescu SRL. Expeditia se va face, de regula dar nueste obligatoriu, prin aceeasi metoda de curierat prin care produsul a fostexpediat de client catre SC Niculescu SRL in vederea solutionariigarantiei.
Costul de expediere al produselorcare NU au beneficiat de garantie de la SC Niculescu SRL la client vafi suportat de client. Expeditia se va face prin aceeasi metoda de curieratprin care produsul a fost expediat de client catre SC Niculescu SRL invederea solutionarii garantiei.
 
13. TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupraBunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății dinpartea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare -semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnareade primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalulVânzătorului). În cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de cătreVânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare delivrare, ci doar ulterior semnării de livrare si achitării eventualeicontravalori a acestora.